Cene storitev izven zakupljenih paketnih količin:

  Cena brez DDV Enota
Dodatna transakcija
Transakcija je zaključen, obojestransko podpisan celovit dokument s prilogami. Izjema so dokumenti podpisani s certificiranim digitalnim potrdilom OneSign ali rešitvami podjetja Rekono.
0,27 € / transakcijo
Dodatna transakcija / podpis z OneSign[1]
Zaračuna se vsak podpis. OneSign je certificirano digitalno potrdilo v oblaku podjetja Halcom.
0,69 € / podpis
Dodatna transakcija / kvalificiran elektronski podpis z Rekono
Transakcija vključuje do 5 dokumentov in kvalificiran časovni žig. Velja za enega podpisnika. Podpisnik za izvedbo podpisa ne potrebuje obstoječega KDP.
1,18 € / transakcijo
Dodatna transakcija / napredni elektronski podpis z Rekono
Transakcija vključuje do 5 dokumentov in kvalificiran časovni žig. Velja za enega podpisnika. Podpisnik za izvedbo podpisa ne potrebuje obstoječega KDP.
0,80 € / transakcijo
Dodatni uporabnik
Uporabnik je oseba, pripravljavec, ki koristi mSign za pripravo in pošiljanje dokumentov v podpis. Oseba je lahko tudi v funkciji podpisnika vendar funkciji nista nujno povezani.
6,00 € uporabnik / mesec
mSign API (najem)
Morebitni enkratni strošek za vzpostavitev integracije niso del cene.
100,00 € / mesec
Dodatni GB v mSef
Le v primeru, ko je mSign integriran s certificirano e-hrambo mSef (paketa mSign Smart, mSign Enterprise).
3,30 € GB / mesec
Pošiljanje SMS sporočil z OTP (OneTimePassword) geslom
Del ponudbe je ločen ažuren cenik s cenami SMS sporočil, ki je dosegljiv na omenjeni spletni povezavi.
po veljavnem ceniku / sporočilo

 

Obračun se izvede za pretekli mesec glede na količine izven zakupljenega paketa.

 

Možen je prehod med mSign paketi (mSign MINI, mSign START, mSign SMART, mSign ENTERPRISE). Med paketi je možno prehajati kadarkoli.

V primeru, ko želite prehod na drug paket, spremembo sporočite na podpora@mikrografija.si.

Pričetek uporabe novega paketa, po izdanem zahtevku o spremembi paketa, se začne izvajati s 1. dnem v naslednjem koledarskem mesecu.

 

[1] ­OneSign kvalificiranega digitalnega potrdila ni možno uporabiti v Halcom Personal/Corporate/B2B rešitvah. Izdaja KDP certifikatov se vrši skladno z dokumentoma Politika Halcom certifikatne agencije ter Postopek naročila digitalnega kvalificiranega potrdila za elektronski podpis v oblaku. Veljavnost OneSign certifikata je 3 leta. Ažurne informacije o storitvi OneSign se nahajajo na naslednji povezavi: https://www.onesign.si/.